Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Τα προιόντα διογκωμένης πολυστερίνης ταξινομούνται βάση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή τους αλλά και βάση της θλιπτικής τους αντοχής σε 10 % παραμόρφωση. Έτσι διαχωρίζονται στα προιόντα λευκής διογκωμένης πολυστερίνης (EPS Standard white), στα προιόντα γραφιτούχου γκρι διογκωμένης πολυστερίνης (Neopor EPS Graphite Grey) και τέλος στα προιόντα γεωαφρού(EPS Geofoam). Ειδικότερα τυποποιούνται με βάση τη θλιπτική τους αντοχή σε EPS 50, EPS 60, EPS 80, EPS 100, EPS 120 και EPS 150 στη λευκή, σε EPS 80 Neopor στη γραφιτούχο και σε EPS 100 Geofoam στο γεωαφρό.

Πολύ σύντομα η Styropan ΑΒΕΕ θα πιστοποιήσει και άλλα δυο προιόντα το EPS 120 Neopor και το EPS 200 Standard White. Σε γαλάζιο χρώμα παράγονται το Isowand EPS 120 και το Isoblock

0 comments:

Search

Archives

Από το Blogger.

Popular Posts